Co bylo, nevíme

Dějiny se odvíjí, kronikáři a analisté píší své anály a kroniky, mění se vládcové, režimy a architektonické slohy, náboženství i politická přesvědčení. Pod vlivem právě vládnoucích elit se i výklad dějin účelově mění, z agresorů jsou najednou oběti a bývalé oběti jsou naopak odsuzovány za to, že se násilí svých vrahů bránily. co bylo před pár lety špatné, to je najednou nejlepší a to, co bylo vynášeno do nebes je najednou zadupáno do hnoje a popliváno. Historie se ztrácí a dějiny nemohou již být zdrojem poučení do budoucna, protože se mění rychleji než američtí prezidenti.

Co bude, víme líp

Na rozdíl od minulosti se dnes mnohem lépe hledí do budoucna, protože dnešní mocipáni mohou falšovat to, co bylo, ale nedokáží zfalšovat to, co se teprve stane. proto jedinou jistotou člověka dneška je astrologie, nejlépe tradiční, vycházející z dávných tisíciletých tradic, jako to umí například čínské horoskopy.