Aktivita, aneb kondenzace

Takže jsme u aktivních typů, které jsou označovány také jako odvlhčovače vzduchu kondenzační. To proto, že jejich hlavním principem je kondenzace vzdušné vlhkosti – vodních par ve vzduchu rozptýlených na tzv. výměníku, kde se příchozí vzduch ochlazuje, čímž dochází ke srážení páry podobně jako na studeném okně, nebo třeba na výměníku v lednici. Z tohoto výměníku pak voda stéká do sběrné nádoby. Vzduch dále prochází pomocí ventilátoru přístrojem, na kondenzátoru se opět zahřívá a je hnán zpět do prostoru, kde se díky vyšší teplotě rychle opět nasycuje vodními parami a je zase nasáván k výměníku. Tento koloběh se donekonečna opakuje.

A kolik se toho vzduchu přečerpá?

Obecné doporučení zní, že odvlhčovače vzduchu by měly mít takový výkon, aby dokázaly vzduch v prostoru, kde jsou umístěny, vyměnit všechen dvakrát za hodinu. To je taky jedním z kritérií, podle nichž je třeba vybírat správný typ odvlhčovače.